بهترین روش رفع گودی و کبودی زیر چشم

رفع گودی زیر چشمها

دربعضی از افراد حتی در سنین پایین گودی زیر چشمها به صورت ارثی ویا در اثرلاغری دیده می شود گودی زیر چشمها بدلیل کاهش بافت زیر پوست می باشد وباکرم وبا داروی خاصی قابل بر طرف کردن نمی باشد .جهت رفع این گودی می تواناز فیلر های مصنوعی ماند انواع ژلها ویا فیلرها طبیعی که همان چربی استاستفاده کرد ژلها باید مناسب برای تزریق در زیر چشم باشدوبا سوزن تزریق نگردد چون امکان اينكه خطراتی از نظر وارد شدن ژل به داخل رگهای چشم راداشته باشد ، وجود دارد بنابراین جهت تزریق این ژلها از میکروکانولاهایمخصوص استفاده می شود که احتمال نفوذ به داخل رگ نداشته ، وخطری نیز برایچشم بدنبال نخواهد داشت.

امابهتر ازژل ، چربی است که از بدن خود فرد گرفته می شود وبعد از تصفیه کردنوسانتریفوژ ، چربی خالص بعد از دادن بیحسی موضعی توسط کانولای ظریف به زیرچشم تزریق می شود وپس از چند روز تورم این سلولهای زنده چربی با بدن جوش میخورند وجزئی از بافت چربی طبیعی زیر چشم می شوند چربی علاوه بر حجم دادنوپر کردن گودی زیر چشم جوانسازی وکاهش چروک زیر چشم وهمچنین کاهش برجستگیرگهای کبود زیر چشم نیز می گردد . بنابراين افرادى كه زير چشمشان داراى عروق كبود و برجسته شان قابل رويت است ، با تزريق چربى ميتوانند، ظاهر آنرابصورت طبيعى و بدون عوارض بهبود بخشند.

اگرشخصی دچار چروک زیاد زیر چشم است مى تواند علاوه بر تزريق چربى ، از PRP ولیزر فرکشنال هم در همان جلسه استفاده كند ومی دانيم کهPRP علاوه برجوانسازی ورفع چروک ، تیرگی زیر چشم را نیز کاهش می دهد.
بنابراین تزریق چربی باPRP به همراه لیزر فرکشنال می تواند بهترین روش کاهش گودی،چروک وکبودی زیر چشم باشد. PRP همچنین می تواند رشد مژه ها وابروها را هم تقویت کند واگر به روش صحیح تهیه شود نتایج بسیار خوبی خواهد داد . دراين روش پس از گرفتن خون بيمار در لوله هاى مخصوصPRPپلاكت غنى شده از آن استخراج ميشود . غلظت پلاكت را ميتوان در آزمايشگاه تعيين كرد كه معمولابايد بيش از سه برابر غلظت پلاكت خون باشد،و سپس پى آرپى تهيه شده در زيرچشم تزريق ميگردد. پى آر پى را مى توان با چربى مخلوط كرد و همزمان تزريق نمود و نتايج بهبودى و ماندگارى بيشترى بدست آورد. معمولا دوام چربى درزير چشم نسبت به نواحى ديگر بهتر است و معمولا تا پنج سال پس از تزريق هنوزاثر آن قابل مشاهده ميباشد.
نکته مهم اینکه در این چربی می توان رفع گودی پشت پلک بالا هم يعنى درست دربالاى چشم و محل گودى ،استفاده کرد وکسانی که حالت چشمانشان همیشه خسته وتورفته است تزریق چربی می تواند بهترین ومناسب ترین روش و درمان قطعی برایشان باشد