مرکز پوست مو آترینا

ویرایش

لیفت صورت با دستگاه

در این روش بوسیله دستگاههای پیشرفته میتوانیم لایه های مختلف پوست را جوانسازی کرده و در بهترین حالت میتوانیم هر چهار لایه پوست صورت را جوانسازی نماییم .

دستگاههای مختلفی توانایی لیفت صورت و سفت کردن پوست صورت را دارند و از همه مهمتر اینکه کدام یک عوارض کمتری داشته باشند که دربلند مدت بتوانیم بهترین نتیجه را ببریم .

در این میان دستگاه لیزر فوتونا این توانایی و قابلیت را دارد که بتواند تمام لایه های پوست را تحت تاثیر جوانسازی قرار بدهد .