مرکز پوست مو آترینا

ویرایش

بهترین جراح لیفت صورت

برای بررسی و پیدا کردن بهترین جراح لیفت صورت اول بررسی سوابق و نمونه کارهای انجام شده توسط آن فرد بسیار مهم است .

از طرفی بعضی از جراحان پلاستیک در یک شاخه تخصصی دارای تجربه و تبحر کافی هستند و ممکن است در سایر امور جراحی بواسطه اینکه بیماران زیادی انجام ندادندتوانایی کمتری داشته باشند . لیفت صورت و کشیدن پوست صورت هم جزء مواردی است که خیلی مهم است که فرد جراح دارای تجربه و تبحر بالایی باشد .