گرافیست فتوشاپ و ادیت فیلم و ملزومات

ابعاد تصاویر  گروه  سایز یک

.

192 طول در 192 ارتفاع

600 طول در 300 ارتفاع

120 در 600 ارتفاع

300 در 250 ارتفاع

300 در 100 ارتفاع

468 در 60 ارتفاع

600 در 120 ارتفاع

728 در 90 ارتفاع

970 در 250 ارتفاع

600 در 400 ارتفاع

 

*************************************************

ابعاد تصاویر  گروه  سایز دو

همسان

نسبت ابعاد 3:2

مثال 600 طول 400 ارتفاع

**********************************************

ابعاد تصاویر  گروه  سایز سه

 

468طول در 60 ارتفاع

300 طول در 250 ارتفاع

728 طول در 90 ارتفاع

 

 

**********************************************

ابعاد تصاویر  گروه  سایز چهار

 

ابعاد برای سایت

تصویر کاور سایت  1200 در 400ارتفاع

تصویر شاخص  400 در 450 ارتفاع

 

*****************************************

ابعاد تصاویر  گروه  سایز پنج

 

تصاویر داخل مطالب

عرض 600  در 400 ارتفاع

500 در 500

400 در 200 ارتفاع

 

**************************************

ابعاد تصاویر  گروه  سایز شش

سایز ابعاد مخصوص اینستاگرام

 

400 در 400

********************************************************

 

لیست پیج های اینستاگرام جهت فعالیت و ارتقا

 

 

*****************************************************

1

 

https://www.instagram.com/drgholami.ir/

 

******************************************************

2

 

https://www.instagram.com/fotona.ir/

 

****************************************************

3

 

https://www.instagram.com/atrinaclinic.ir/

 

***************************************************

4

 

https://www.instagram.com/atrina_center/

 

 

*************************************************

5

 

https://www.instagram.com/perfectmigration/

 

 

*********************************************

6

 

https://www.instagram.com/kardar_manzel_ir/

 

**********************************************

 

 

 

 

 

 

لیست پیج های عمومی تیم آینده سازان پرشیا

 

*****************************************************

1

 

https://www.instagram.com/grandbeauty.ir/

 

*******************************************

2

 

https://www.instagram.com/Iranibestbano/

 

***********************************************

3

 

https://www.instagram.com/Banovanirani/

 

*********************************************

4

 

https://www.instagram.com/Topbano/

 

*************************************************

5

 

https://www.instagram.com/filmforpage/

 

 

************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

نمونه پیج های پزشکی

 

https://www.instagram.com/dr.moshtaghi_naghmeh/

 

https://www.instagram.com/drlip_beauty/

 

https://www.instagram.com/clinik.benita11/

 

https://www.instagram.com/drpazhouhi/